Die Jugendfeuerwehr in Neumünster – Младите пожарникари в Ноймюнстер.

Bulgarisch- Die Jugendfeuerwehr in Neumünster

Младите огнеборци в Neumünster

Младите пожарникари в Neumünster е младежки отдел на Пожарната Асоциация в община Neumünster. Те се ангажират със социалните ангажименти на пожарникарите и се включват активно.
Към младите огнеборци могат да се присъединят млади хора между 10 и 18 години от всички квартали на Neumünster. Произходът и религията не са от значение. Както момчета, така и момичета могат да вземат участие.
Като цяло, младите огнеборци в Neumünster са разделени на три основни звена: die Wehren Mitte с местоположение Gefahrenabwehrzentrum, Wittorf с местоположение Mühlenstraße и Gadeland с местоположение Hartwigswalderstraße. Таксата за членство е минимална. Младите пожарникари в Tungendorf и Einfeld са планирани. Ще има също така и детска пожарна за деца на възраст от 6 години.

Младежката пожарна е модерна Младежка Асоциация за работа, в съответствие с желанията на младите хора на днешния ден и въз основа на социалните цели. Младежките противопожарни команди са необходими на младите хора, които търсят подкрепа и внимание в този забързан свят, като осигуряват много предимства от този безвъзмезден за пожарникарите ангажимент към обществото.
Младежките бригади се използват и за доброволна цел на пожарната служба, за да поддържат социалния и културния живот, и да покажат на младите хора какво означава чувство за общност.

Младежките противопожарни команди обхващат всички млади хора от всички социални класи и образователни нива. Младежите търсят нещо специално – работа, която предлага повече от другите. Младите огнеборци преминават обучение за противопожарна безопасност и оказване на първа помощ. В допълнение се насърчава индивидуалното и социалното развитие, а разбира се, екшъна и удоволствието в такава общност са неизбежни.
В състезания и по време на работа отборния дух и справедливостта са много важни, тъй като са в помощ на по-слабите. Младежката бригада е повече от забавление, това означава приятелство и много повече.
Централната противопожарна служба в Neumünster например, има отделно звено от 38 пожарникари от младежката бригада с 40 активни члена.

Младежките служби за противопожарна безопасност правят редовни работни вечери и упражнения. Също така, в програмата им има често лагери и екскурзии. Много често младежите помагат също и при квартални мероприятия и други дейности в района с работата си и с нейното представяне.
Много хора и фирми подкрепят работата на младежката противопожарна команда с дарения. По този начин, младите огнеборци разполагат със собствено оборудване и превозни средства.

Тези, които желаят да участват в Младежката бригада в Neumünster, могат да се запишат в Gadeland ( Daniel Nissen, всяка сряда от 18:00 до 20:00ч ), в Центъра ( Daniel Rix, всяка сряда от 18:00 до 20:00ч ) и Wittorf ( Thorben Siegfried, всеки вторник от 17:30 до 19:30ч).
Офиса на Общинската служба за противопожарна безопасност в Neumünster е разположен в Сграда Е, Färberstraße 105 – 107, 24534 Neumünster.

Add your comment

Your email address will not be published.