Cardul de educație “ Bildungskarte“

Bildung und Teilhabe ( Bildungskarte) Rumänisch

Die Bildungskarte: Cardul de educație

Educația şi performanța participativă sunt strict legate de respectarea unor beneficii socio-financiare, cum ar fi: şomajul, banii pentru locuințe, ajutoare sociale Hartz IV, ajutoare pentru copii şi ajutoare pentru azilanți. În Nms şi împrejurimi se alocă 10€ pentru sport, activități în timpul liber, oferte culturale, excursii şcolare şi preşcolare. În acest sens şi pentru o bună desfaşurare a lucrurilor, s-a înființat în aprilie 2012 la Job Center (Forțele de munca) un birou care eliberează celor care întrunesc condițiile, carduri de educație. Formularele pentru aceste carduri se depun de luni pâna vineri şi se găsesc la Job Center sau pe Internet. De cei 10€ beneficiază copiii între 0 si 18 ani precum şi cei care frecventează o formă de învățământ pâna la vârsta de 25 de ani. Aceşti 10€ se pot folosi de copiii care fac sport, muzică, pentru masa de prânz la şcoli, grădinițe şi pentru excursii. Acest card trebuie sa il aveți mereu la îndemână şi să il prezentați. Fiecare card de educație are un număr care este înregistrat. Pe adresa de internet www.bildungskarte.org vă puteți informa despre suma avută sau rămasă pe card. Această verificare se poate face foarte uşor online. Este bine de ştiut că mai există şi alte costuri care sunt preluate, de exemplu excursii şcolare care se fac la o anumită distanță de casă sau daca faceți şcoala în alt oraş. Atunci se pot oferi bani pe distanța in kilometri, pentru meditații şi pentru ajutoare şcolare.

https://www.jobcenter-ge.de/Jobcenter/Neumuenster/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Broschueren/AntragBildungundTeilhabe.pdf?__blob=publicationFile&v=3

Add your comment

Your email address will not be published.