Bulgarisch – Wie ein Ausschuss arbeitet: Der Sozial- und Gesundheitsausschuss Neumünster

Социалната и Здравна комисия на град Ноймюнстер е комисия на Управителния съвет, която е отговорна по въпросите за здравеопазването и социалната политика в Ноймюнстер. Ние сме една политическа комисия, състояща се от различни партии и сме най-вече отговорни за това, първо да дискутираме теми от социалната политика и здравеопазването и както е редът да ги предаваме на Управителния съвет, който има крайното решение, така че ние имаме основен принос към това да предадем данните точно на Управителния съвет.

Комисията, която сме назначили за Социалната политика и здравеопазването има задачата да изготвя концепции и устави или теми за това и да ги излага, така че хората занимаващи се в тази област да ги дискутират, както и да се вземе тяхното становище, така че да може Управителния съвет да намери правилно решение.

Информациите естествено са много важни за нас. Например днес чухме много доклади, за задлъжнялост в Ноймюнстер, бедност, младежка безработица и още други теми. Това са важни данни за нас, които ние анализираме, тематизираме/проблематизираме, така че да успеем да напишем доклад за комисията, за Управителния съвет, за да могат те да се изкажат. Ако например днес чуем и кажем, че проблема със задлъжнялостта при младежите е важна тема, тогава естествено ще го тематизираме и предадем нататък.

Разбира се, че тук има и партийна политика. Всяка партия има своя програма и има свои представи, които тя описва в една програма. За началото на всеки изборен период още повече. И разбира се, по този ред се опитваме да вземем своите решения, независимо от която и да е партия или фракция да сме. Така е и въпреки това е вярно, че трябва да правим компромиси отново и отново в името на каузата. И това също е доста добро и оправдано. Но, разбира се, всяка страна се опитва да зададе своята посока, разбира се.

Както и за администрацията. Ние като самостоятелна администрация възлагаме на администрацията и тези нареждания за естествено наложителни и трябва да се изпълняват.

Работя на пълен работен ден в областта на социалните въпроси и здравеопазването, идвам от областта на пълен работен ден. И бих искал да допринеса с моите умения тук и, разбира се, да науча много, защото ние имаме много компетентност в този орган заради професионалния персонал и след това се опитваме заедно да пренесем темите си за града.

Add your comment

Your email address will not be published.