Bulgarisch – Was ist Port?

Ноймюнстер има на ул. Гьобенплатц 4 ново помещение за чуждестранни граждани, които искат да се впишат в обществото и да участват.

Сдружението КАST инициира с участието си на място „PORT” един проект, който помага на чуждестранните граждани да основат свои общности.

Ноймюнстерските медии eV ще участва в проекта на медиите с помощта на KAST.

Удо Геригк от KAST представя целите на PORT: PORT е проект, финансиран от страната, чиято цел е да помага на хората от други страни, които искат да се организират, да ги подкрепя, независимо дали става въпрос за бежанци имигрирали в следствие на преместване на семейства или поради работа.

Ноймюнстер ТВ осигурява общата видео-технична подготовка, изготвя филмите и ги качва на различните социални медии, на различни езици.

Индивидуалната подкрепа и обслужване за организациите или клубовете, които искат да се основат, се предоставя от KAST. Също така KAST отговаря и за организирането на информационни събития.

Планирахме тази година, да провеждаме открито информационно събитие на всяко тримесечие. Планирахме също така и, че искаме да създадем клип по темата за общественото право. Искаме да създадем друг клип на тема общо ползване.

Ще ни намерите на Гьобенплатц 4 и в бъдеще ще предлагаме консултация всеки петък от 15:00 до 17:00, така че да можете да се свържете с нас по телефона и след това да посетите офиса в петък.

Add your comment

Your email address will not be published.