Bulgarisch – Forum der Vielfalt Neumünster

Gefördert durch Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Има комисия, която отговаря за интересите на мигрантите в Ноймюнстер. Ние помагаме на всички имигранти, за всички техни проблеми, за всички техни въпроси, които те имат и се опитваме да помагаме с каквото можем.

Ако не знаете, как функционира една система за обучение, например имаме организирани събития и винаги правим нещо. Опитваме се да ги информираме.
Иначе също така се опитваме и да организираме интелектуални събития, за да могат хората да работят заедно, да преживяват заедно, нищо че са от различни нации, от различни култури и да могат да покажат какво има в техните култури.

Те са индивидуални членове, имаме много отделни членове. Не е задължително само с миграционен произход, има и някои, които идват от Германия и се присъединяват към нас. Но има и много имигранти и много организации, които се присъединяват към нас, социални организации като AWO, например, и други, има доста клубове, които са в Ноймюнстер, много от тях са представлявани от нас.
Различни клубове – турска общност, пътуващи заедно и много други.

Разбира се, има успехи, като например информация за образование, за родители на други езици, което ще доведе до увеличаване на записването в KiTa, по-добра подкрепа за децата в училище и много конкретни постижения, които Форумът постигна със събития и тъй като форумът също има известна публичност, също в социалната комисия, може да действа като съветник, но също така организира събития.
И допринася за съвместното съществуване на хората тук в Ноймюнстер и за намаляване на предразсъдъците.

На първо място са разбира се мигрантите, но има и друга страна, като също и германците искаме да привлечем, а също и политиците. За да могат и политиците да допринесат и да разберат, какви проблеми имат хората и как те могат да бъдат разрешени.

Разбира се, искаме да се опитаме и да развиваме Ноймюнстер и да помагаме на хората. Хората, които живеят тук, искаме да ги подтикнем да участват в живота тук и да имат също участие в политиката.

Add your comment

Your email address will not be published.