Bulgarisch – Förderverein Museum Tuch + Technik

Gefördert durch Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten des Landes Schleswig-Holstein

Bulgarisch-Förderverein Museum

Като подпомагаща организация ние работим с директорката на музея, както и служителите му. Ние подкрепяме, когато има събития, назначаваме охрана, продаваме вино, събираме пари за музея.
Също така винаги когато става въпрос за изпълнението на целите на музея, ние сме там. Купуваме материали, когато машините, пред които стоя в момента имат нужда, за да работят.
Такива са например дейностите на една подпомагаща организация.

В подпомагащата организация работят около 180 човека, като това са хора от всеки тип, това са учители, хора от текстилната индустрия и др. Участват още стари шивачи от нашия град.
Това са също и хора, които се интересуват от историята на града, въобще много шарена група, която се е намерила и има желание да помага на музея.

Едно директно влияние, често използвам думата влияние в негативен смисъл – в смисъла на подчинение – но тук не. Имаме практиката, когато имаме идеи, да ги слушаме внимателно и да ги дискутираме. Когато става въпрос за влияние тук, имаме в предвид вдъхновение и активен диалог. И това носи много щастие на участниците, според мен.

Това е свързано с факта, че музеите са склонни винаги да страдат от недостиг на пари и има нужда от гражданска ангажираност, защото е важно хората в един град, който не е само институция, да се включат в управлението и да се опитват да се организират на различни места, просто да се подкрепят. Ако само се наеме професионален персонал на пълен работен ден, тогава работата на музея ще изглежда много по-малка.

Add your comment

Your email address will not be published.