Bulgarisch – Регистрираното дружество

Deutsch – Der eingetragene Verein

Регистрираното дружество

Аз съм Удо Геригк, служител на KAST e.V. и съм отговорен за проекта PORT тук в Ноймюнстер – известен още и като Участие на място.
Днес искам да Ви разкажа за условията и изискванията за основаване на дружество.
Регистрираното дружество е регистрирано тогава, когато то бъде вписано в регистър при Окръжния съд и му е даден регистрационен номер и този номер се поставя върху всяка писмена кореспонденция на дружеството, за да се знае, че това е регистрирано дружество.
Всички промени на устава, протоколи на Членския съвет трябва да бъдат предоставяни на Общинския съд, за да може да бъде актуализирана информацията за дружеството, например при основаването е имало пет души в представителството и след десет години никой от тези пет човека, вече не членува в представителството.
И този регистър на дружеството служи при Окръжния съд за това, да бъде ясно за други лица, кой управлява дейностите на това дружество. Затова е също много важно, протоколите винаги да се подписват скоро след всяко събрание на Членския съвет и да бъдат предадени на Окръжния съд. И тогава всичката информация бива вкарана в регистъра.

Add your comment

Your email address will not be published.