Bulgarisch – Председателство на организацията – Der Vereinsvorstand

„Добър ден. Казвам се Удо Геригк, служител съм на Kast e.V. и съм отговорен за проекта PORT, „Участие на място“ тук в Мюнстер. Днес искам да ви разкажа за условията и подробностите покрай основаването на учреждение. Председателството е най-важния задължителен орган наред със членското събрание, което значи, че всяка организация трябва да определи свое председателство. Председателството ръководи и представя учреждението навън. Това значи, че то е мениджмънта на организацията и отговаря за нейното представяне. Избирането на председателство трябва да е указано в устава, което значи, че преди да бъде избрано председателство, трябва да е описано в устава, колко човека ще включва председателството. Противно на всеобщото схващане е, че председателството не е нужно да се състои от няколко човека и няма задължителни постове, които да трябва да бъдат заети, което означава че едно председателство може да се състои както от един, така и от 5 човека. Тук има две препоръки: едно по-голямо представителство e лошо дотолкова, че когато някой трябва да го напусне по професионални причини, тогава той трябва да избере негов заместник и ако няма достатъчно членове, то тогава трябва по принцип да се избира ново председателство и да се организира членско събрание или да се промени устава. Но пък председателството от повече хора има предимството, че те могат да се контролират един други и да се заместват при злополуки, болести, почивки. Така най-добрият брой по принцип е от трима до пет души, които да образуват председателството.“.

Add your comment

Your email address will not be published.