Bulgarisch – Der Gemeinnützige Verein

Description

Аз съм Удо Геригк, член на KAST e.V.и съм отговорен за проекта PORT – Участие на място тук в Ноймюнстер.
Днес искам да Ви разкажа нещо за условията и стъпките за основаването на едно дружество.
Едно нормално регистрирано дружество също подлежи на данъци, като най-вече това са данъци от доходи от продажба на храна, напитки, членски такси, рекламни доходи и др.
Излишъците от резултатите на клуба подлежат на облагане с корпоративен данък. Това съответства приблизително на данъка върху дохода и обикновено на търговския данък. За сдруженията с нестопанска цел има специални разпоредби. Определени икономически приходи от т. нар. организации, остават освободени от корпоративния данък и търговския данък.
Същото важи и за доходи от мениджмънта на активи, като се различават различни данъчни норми, един път на идеалната зона, това са доходи от членски внос, безвъзмездни средства за дарение, управление на активи, напр. лихви, дългосрочен лизинг или лизинг на недвижими имоти или на организацията – входни такси за културни и спортни събития.
Ако сте с нестопанска цел, първо ще бъдете обявени за благотворителни за три години, но след това ще трябва да подадете данъчна декларация, за предпочитане чрез данъчен консултант.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.