Bulgarisch – Грижа за възрастните Ноймюнстер (Der Seniorenbeirat der Stadt Neumünster)

Description

Der Seniorenbeirat der Stadt Neumünster

Грижата за възрастните и болните е организация от хората, която се разделя на отделни градски звена.

Всички представители на градските звена са също и говорители, за интересите на възрастните хора в това градско звено.

Те работят заедно с общинските органи, когато става въпрос за проблемите на пенсионерите.

Често става въпрос за неща като жалби, които биват предавани от гледачите на местната управа и след това се разглеждат от нея.

Следователно това е посредническа връзка между градската администрация и възрастните хора, град Ноймюнстер.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.